dimarts, 4 de març de 2008

Torna la febre de l'or


Doncs resulta que l’altre dia sortia a tos els mitjans la següent noticia:

“A l’àrea metropolitana de Barcelona es consumeixen cada dia mes de 70.000 dosis de cocaïna, segons han revelat uns anàlisis realitzats a les aigües residuals que arriben a la depuradora de El Prat de Llobregat (Barcelona).
La cocaïna que es consumeix, a l’igual que la majoria de les drogues, es metabolitza i expulsa a les poques hores a través de l’orina, per tant es possible determinar quines substàncies i en quina quantitat s’han consumit en una determinada àrea geogràfica a través del anàlisis de les seves aigües residuals.
Els resultats obtinguts han revelat que 1,3 milions de persones consumeixen unes 20.000 dosis diàries de cocaïna, el que suposa entre 1,5 y 2 kilograms d’aquesta substancia estupefacient. Aquestes xifres es dupliquen quan arriba el cap de setmana, en que els nivells creixen fina a les 40.000 dosis.”


Aviat succeirà com a l’antic Oest. Els nostres rius s’ompliran de buscadors d’or “estupefaent” que filtrant l’aigua podran aconseguir grans quantitats de cocaïna per revendre-la o per autoconsum.

Es crearan petites poblacions al voltant dels grans filons de cocaïna liquada, amb escoles, tabernes, grans superfícies.

Però un dia, quan la nostra societat es doni compte que aquest no es el camí i que les drogues no fan mes que destruir-te, aleshores i nomes aleshores aquestes petites poblacions desapareixeran i tornarà a sortir el sol.